แบบขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ สำนักงานสื่อสารองค์กร

ข้อมูลผู้ติดต่อ
เลือกคณะ / สำนัก / สังกัดของคุณ
รายละเอียดความประสงค์
เลือกประเภทขอความอนุเคราะห์ของคุณ
โปรดอัพโหลดไฟล์ของคุณ (ถ้ามี)

หมายเหตุ

- ในการขอความอนุเคราะห์ใช้เวลาอย่าง 7-14 วันทำการ

- หากได้รับเรื่องแล้วสำนักงานสื่อสารองค์กรจะติดต่อท่านไปผ่าน E-mail ที่ท่านได้กรอกไว้ ดังนั้นขอความกรุณาตรวจสอบข้อมูลที่ท่านกรอกอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง